แบบสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบของเว็บและเนื้อหา

แบบสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบของเว็บและเนื้อหา

70
ผู้โหวต
(269.23%)
ผู้โหวต
26
ผู้เข้าชม
1
ออนไลน์
ความพึงพอใจในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ

ผลโหวต

39
พอใจมาก
31
พอใจน้อย

หนังสือเวียน สกค.

การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย

การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย

บทความและความเห็นทางกฎหมาย

บทความและความเห็นทางกฎหมาย

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประกอบการดำเนินคดี

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประกอบการดำเนินคดี

กฎหมายใหม่

กฎหมายใหม่