สถิติกรุงเทพมหานคร 2562 / (E-book)
สถิติกรุงเทพมหานคร 2561
สถิติกรุงเทพมหานคร 2560

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2558 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2558 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2557 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2557 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2556 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2556 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2555 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2555 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2554 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2554 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2553 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2553 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2552 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2552 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2551 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2551 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2550 (THAI