การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายคนพิการด้านบริหารจัดการดี ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566
image

(13 มี.ค. 66) เวลา 13.30 นางป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายคนพิการด้านบริหารจัดการดี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วย นางสาวนุชรี  รุ่งวิทยาธร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการจากเครือข่ายคนพิการทั้งภายในภายนอกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)