สยป. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์รูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565
image

(12 เม.ย. 65) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล Cisco Webex พร้อมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมกิจกรรม