หัวข้อความทรงจำดีดี

เกี่ยวกับสำนักงานยุทธศาสตรงานดิจิทัลวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมภายใน
งานริเริ่มภารกิจพิเศษความร่วมมือต่างประเทศเกียรติภูมิอื่น ๆ

 ร่วมส่งภาพถ่ายและเรื่องราวเกี่ยวกับ สยป. ในช่วงเวลา  50  ปีที่ผ่านมา เพิ่มเติมจากหัวข้อด้านบนนี้  


 

อ่านเรื่องราวความทรงจำดีดี เนื่องในโอกาส สยป. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 (ฉบับเต็ม)

ได้ที่ https://bit.ly/31f8tsE หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้