28
พ.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 7/2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 7/2565

วันและเวลา : 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

สถานที่ : ห้องโสตสถิตย์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)