28
ก.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 6/2565

วันและเวลา : 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

สถานที่ : ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)