1
มิ.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 4/2565

วันและเวลา : 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

สถานที่ : ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)