30
พ.ค. 2565

ประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ สยป. ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ สยป. ครั้งที่ 2/2565

วันและเวลา : 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

สถานที่ : ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)