6
พ.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 3/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 3/2565
วันและเวลา : 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
สถานที่ : ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)