21
มี.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 2 / 2565
วันและเวลา : 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
สถานที่ : ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)