26
ม.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 1 / 2565
วันและเวลา : 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
สถานที่ : ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)