17
ก.พ. 2564

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)