18
ก.พ. 2564

(กบพ.) On Site Service สนข.วังทองหลาง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง