16
ก.พ. 2564

(กบพ.) On Site Service สนข.คลองสามวา

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สำนักงานเขตคลองสามวา