16
ก.พ. 2564

(กบพ.) On Site Service สนข.คลองสามวา

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สำนักงานเขตคลองสามวา
$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);