ที่อยู่ติดต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

โรงพยาบาลกลาง
514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2221-6141-60, 0-2222-2424

 

โรงพยาบาลตากสิน
543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2437-0123, 0-2437-1206

 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2289-7000

 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ
6 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวลฯ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2429-3575-81

 

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 10530 
โทรศัพท์ : 0-2543-1150,0-2543-1307

 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
2 ซอยลาดกระบัง 15 ถนนอ่อนนุช  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-7711, 0-2326-9995

 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
919 หมู่ 4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2421-2222

 

โรงพยาบาลสิรินธร
20 ซอยอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2328-6900-19

 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
1075/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2405-0900-4

 

โรงพยาบาลคลองสามวา

177 ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 0-2150-1300

 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

884 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 0-2180-0201-3

 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 1646

 

สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2622-9249
e-mail : prmsdbangkok@gmail.com

 

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2622-5173, 0-2220-7505
e-mail : sdmsd.bangkok@gmail.com