หญิงไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล สามารถรับบริการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” คุมกำเนิดฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
image

หญิงไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

สามารถรับบริการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” คุมกำเนิดฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ดังนี้

1. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน

ให้บริการสำหรับหญิงไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15 -59 ปี

ครั้งละไม่เกิน 3 แผง (คนละไม่เกิน 13 แผง/ปี)

2. การใส่ห่วงอนามัย 1 ครั้ง/ปี เพศหญิง อายุ 10-59 ปี

3. ยาฉีดคุมกำเนิด ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี เพศหญิง อายุ 10-59 ปี

4. ยาฝังคุมกำเนิด 1 ครั้ง/3 ปี เพศหญิง อายุ 10-20 ปี *กรณีอายุเกินให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์*

ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ไม่เกิน 2 แผง/ปี เพศหญิง อายุ 10-24 ปี

สามารถติดต่อเข้ารับบริการโดยยื่นบัตรประชาชนที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาหรือสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ร่วมบริการตามความสะดวกได้ ดูรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/hospital เลือกประเภทการขึ้นทะเบียน บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

**นำร่อง ในพื้นที่ กทม. สามารถจองคิวนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่แอปเป๋าตัง โดยเลือกสิทธิประโยชน์ที่ต้องการ> เลือกหน่วยบริการ > เลือกเมนูนัดหมาย > เลือกวันและเวลา และกดยืนยัน (บริการที่ลงทะเบียนไว้จะโชว์ขึ้นมาที่ นัดหมายของฉัน) **

สิทธิประโยชน์การคุมกำเนิดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.nhso.go.th/news/3636

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ