ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลแนวเขตพื้นที่(ZONING)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์กรณีพบการกระทำผิดของสถานประกอบการ
 

 


ร้านอาหารปลอดเหล้า(เข้าพรรษา) 2561

ร้านอาหารปลอดเหล้า(เข้าพรรษา) 2562

ร้านอาหารปลอดเหล้า(เข้าพรรษา) 2563
ร้านค้า - ร้านอาหารปลอดเหล้า 2564


แผนที่ควบคุมร้านเหล้า
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ระบบตรวจติดตาม

​​