วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 75 อัตรา

image

ประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 

 • จำนวน 4 ตำแหน่ง 75 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
  • ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ตำแหน่งช่างเทคนิค
  • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2566 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา (ชั้น 5) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
 • แบบฟอร์มสมัคร หน้า 15 - 17 (ผนวก 2 ข้อเสนอการจ้างเหมาบริการแนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการ)
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่
 • 0%
 • 0%
ความคิดเห็น
0 รายการ