ปฏิทินกิจกรรม

88
ผู้โหวต
(880.00%)
ผู้โหวต
10
ผู้เข้าชม
1
ออนไลน์
คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกใช้เลขไทยในเอกสารราชการเพื่อพัฒนาระบบดิจิทัล

ผลโหวต

56
เห็นด้วย
32
ไม่เห็นด้วย