การดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
image
 

สถิติการดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 66
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 65
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 65