ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management System : DMS)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
image

 

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์ ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management System : DMS) และ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ณ ชั้น 9 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เพื่อให้บริการรับแจ้งและแก้ไขปัญหาในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทราบ

 โดยสามารถเข้าใช้บริการและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ http://bmasso.bma.go.th/ เลือก "ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

หรือแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2370 - 71, 0 2203 2773 และ 0 2203 2776 หรือ โทร. 1592 – 1593 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป