กบพ.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image
$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);