ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักการโยธา  เปิดที่นี่

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผ่านส่วนกลาง กทม.)  เปิดที่นี่

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผ่าน Traffy Fondue)  เปิดที่นี่