1. สำนักงานเลขานุการ  >>>  เปิดอ่านที่นี่


2.สำนักงานออกแบบ  >>>  เปิดอ่านที่นี่


3.สำนักงานควบคุมอาคาร  >>>  เปิดอ่านที่นี่


4.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  >>>  เปิดอ่านที่นี่


5.สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์  >>>  เปิดอ่านที่นี่


6.สำนักงานวิศวกรรมทาง  >>>  เปิดอ่านที่นี่


7.กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค  >>>  เปิดอ่านที่นี่


8.กองควบคุมการก่อสร้าง  >>>  เปิดอ่านที่นี่


9.กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  >>>  เปิดอ่านที่นี่


10.กองวิเคราะห์และวิจัย  >>>  เปิดอ่านที่นี่