(26 พ.ค. 66) ราคากลาง จัดซ่อมสะพานข้ามคลอง บริเวณหน้าโรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตดอนเมือง (สกบ.)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566