เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคนองประจำเดือนตุลาคม2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
image