Countdown

รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565​ สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดทีมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ โดยมี นางสาวยุคล เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นำทีมแจกแผ่นพับข้อมูลและขั้นตอนการเลือกตั้งให้กับประชาชน เน้นย้ำนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือหนังสือเดินทางไปแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ และชุมชนทวีวัฒนา 25 เขตทวีวัฒนา