Countdown

ตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตทวีวัฒนา ให้การต้อนรับ นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และนายธนากร สงวนสัตย์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง ในการเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา โดยมี นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ณ ห้องประชุมอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งบริเวณชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ และหมู่บ้านพระปิ่น 2 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา