ประชุมความปลอดภัยและการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมความปลอดภัยและการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เพื่อร่วมวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวได้

        โดยมี นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา นายเอกชัย สุกแดง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางพิกุล หงษ์วิไล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวยุคล เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา