เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางสาวอัญญารัตน์ รัตนวิโรจน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา