ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางพิกุล หงส์วิไล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา