ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามงานฯ กลุ่มกรุงธนเหนือ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามงาน ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนากร สงวนสัตย์ ผู้ตรวจราชการสูง ผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ และคณะผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ร่วมประชุม

        ในการนี้ นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตตลิ่งชัน ชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน