ประชุมคณะผู้บริหารเขต

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเขต ครั้งที่ 12/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการและการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

        โดยมี นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางพนัสดา ทองฝาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา