ร่วมประชุมรับนโยบาย ปลัด กทม.

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยอำนวยการเขตทวีวัฒนา นางพนัสดา ทองฝาก ผู้ช่วยอำนวยการเขตทวีวัฒนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานจาก นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา