เช็คที่จะชำระเงินต้องสั่งจ่ายให้ใคร

เช็คต้องสั่งจ่ายให้แก่ “กรุงเทพมหานคร”

เช็คที่จะชำระเงินได้ ต้องเป็นเช็คที่ลงวันที่ ก่อนมาชำระเงินไม่เกินกี่วัน

เช็คต้องลงวันที่ก่อนวันชำระเงินไม่เกิน 30 วัน

เช็คสามารถแก้ไขได้หรือไม่

ถ้าเช็คไม่ถูกต้องไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องเปลี่ยนเป็นเช็คฉบับใหม่

ภาษีป้าย สามารถชำระเงินเป็นบัตรเครดิตได้หรือไม่

รับชำระเป็นบัตรเครดิตได้ ซึ่งต้องเป็นการชำระครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500 บาท และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระที่ธนาคารได้หรือไม่

สามารถชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ แต่ต้องเป็นใบที่ผ่านการประเมินจากฝ่ายรายได้และมีบาร์โค้ด

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระเงินเป็นบัตรเครดิตได้หรือไม่

ขณะนี้ยังไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ 

Page 1 of 1