การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 2/2565

==>  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตทวีวัฒนา (ศปถ.เขตทวีวัฒนา) ครั้งที่ 1/2565

==>  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

สำรวจการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

==>  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

สำรวจการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

==>  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมหารือการกำหนดพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

==>  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สำรวจการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

==>  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

สำรวจการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

==>  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีพวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) ระดับเขต ครั้งที่ 1/2565

==>  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

สำรวจการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

==>  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

ประชุมสมัชชาสุขภาพ เขตทวีวัฒนา

==>  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

สำรวจการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

==>  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเชิงรุกให้กับประชาชน

==>  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 1/2565

==>  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตทวีวัฒนา (ศปถ.เขตทวีวัฒนา) ครั้งที่ 2/2564

==>  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี

==>  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี

==>  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา

==>  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี

==>  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี

==>  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31

==>  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

==>  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านจัดสกุลทิพย์

==>  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ

==>  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1

==>  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564