การขอข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564