ข้อมูลLink

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 

รายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564คลิกที่นี่