ด้วยสำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการร้องเรียนหากพบการฝ่าฝืนกระทำความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
 
สามารถรับทราบข้อมูลได้ที่  >>