สพส. ขับเคลื่อนนโยบาย BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางใน กทม.

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
image

           (12 ต.ค. 65) นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาหารโลก (World Food Day 2565) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance “SOS”) ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตลาดพร้าว องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมทำอาหารจากอาหารส่วนเกิน (Surplus Food) เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง และเขตจตุจักร รวมทั้งสิ้น 2,500 คน ภายใต้โครงการ “Leave No ONE behind” หรือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้กำหนดเป้าหมาย “พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม” เพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (food waste) ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิม รวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ และอาหารส่วนเกิน (Surplus Food) จากผู้ประกอบการและผู้ที่ประสงค์ส่งต่อความช่วยเหลือ แบ่งปันสู่ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านอาหาร เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF)  เฟรชเก็ต (Freshket) และเชฟจากโรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ร่วมปรุงอาหารให้กับประชาชนด้วย

--------------------