รายงานสถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
      -  สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทุกภาคเรียน ปี 2562 Download
      -  สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 3 ปี 2562 Download
      -  สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 Download
      -  สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Download
      -  สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 3 ปี 2561 Download
      -  สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 Download
      -  สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 Download
ปรับปรุงล่าสุด ปี มกราคม 2564รายงานข้อมูลจำนวนผู้ฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาสัญจร โดยสำนักพัฒนาสังคม
 
      -  ข้อมูลเดือนกันยายน 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนเมษายน 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนมีนาคม 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนมกราคม 2563 Download
      -  ข้อมูลเดือนธันวาคม 2562 Download
      -  ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2562 Download
      -  ข้อมูลเดือนตุลาคม 2562 Download
ปรับปรุงล่าสุด ปี มกราคม 2564