ห้องเรียนอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
 
ขั้นตอนการรับบริการคลินิก Bangkok Brand สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร

1. ศึกษาจากไฟล์คู่มือ , ดู VDO การสอน

2. สอบถามใน Line กลุ่ม คลินิก Best Service  

3. โทร Line กลุ่ม คลินิก Best Service

4. โทร VDO Call  Line กลุ่ม คลินิก Best Service

5. โทรศัพท์  086-201-0200

 02-247-9492 อ.อภิชาต 086-307-8894 คุณกิตติพันธ์ 086-428-4865

6. Remote (ควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลด้วยอินเตอร์เน็ต)ศูนย์ช่วยเหลือ LnwShop

สมัครสมาชิกเพื่อเปิด้านขายของออนไลน์

วิธีเปิด้านค้าออนไลน์ฟรี

การลงสินค้า