โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
      เป็นแหล่งให้การศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาปกติ ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้  นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว    เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบ่งการเรียน    การสอนออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้
          รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
          รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
          รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
          เปิดสอน 3 รอบ คือ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. และภาคค่ำ เวลา 17.00 – 20.00 น.
          ปัจจุบัน มีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้
           1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เลขที่ 4095/25-26 ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400 โทร. 0 2246 1592
            2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) เลขที่ 99 ถนนศรีเวียง (หลัง สน.ยานนาวา) แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 0 2236 6929
            3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) เลขที่ 4095/25-26 ถนนมิตรไมตรี 3 แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400 โทร. 0 2246 5769
            4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เลขที่ 295 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 โทร. 0 2251 7950
            5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  เลขที่ 208 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร. 0 2426 3653
            6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) เลขที่ 38 หมู่ 4 วัดศรีนวลธรรมวิมล ซอย    เพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง/เขต      หนองแขม กทม. 10160 โทร. 0 2429 3573
            7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เลขที่ 6/199 ล็อก 6 ถนนอาจณรงค์  แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0 2240 0009
            8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เลขที่ 6/246 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนลาดพร้าว 71 แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230  โทร. 0 2514 1840
            9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เลขที่ 46/4 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530 โทร. 0 2543 2903
            10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 35 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร. 0 2410 1012

สาขาวิชาที่เปิดสอน
 

๑.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
รถจักรยานยนต์
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ไฟฟ้ารถยนต์
เครื่องจักรยานยนต์
ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้ารถยนต์
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
งานเครื่องยนต์ดีเซล
๑๐งานปรับอากาศรถยนต์
๑๑งานไฟฟ้ารถยนต์
๑๒งานเครื่องล่างรถยนต์
๑๓งานส่งกำลังรถยนต์
๑๔งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด
๑๕งานติดตั้งแก๊สรถยนต์
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๑๖ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ
๑๗ช่างเครื่องเสียง
๑๘ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น
๑๙ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่
๒๐ช่างซ่อมโทรทัศน์
๒๑ช่างเครื่องขยายเสียง
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
๒๒เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
๒๓ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน
๒๔ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์
๒๕เครื่องปรับอากาศ
๒๖การพันมอเตอร์
๒๗การควบคุมมอเตอร์
๒๘เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
๒๙เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนไม้
๓๐เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น
๒.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓๑พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๓๒พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๓๓อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์
๓๔การใช้งานโมบายเทคโนโลยี
๓๕พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๓๖ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๓๗ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ
๓๘ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๓๙ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ
๔๐ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
๔๑ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
๔๒ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
๔๓ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
๔๔ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
๔๕ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
๓.ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟขั่นและสิ่งทอ
๔๖เสื้อผ้าสตรี 7 
๔๗สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 2
๔๘เสื้อผ้าสตรี 1
๔๙เสื้อผ้าสตรี 2
๕๐เสื้อผ้าสตรี 3
๕๑เสื้อผ้าสตรี 4
๕๒เสื้อผ้าสตรี 5
๕๓สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1
๕๔ชุดสูทสตรี 1
๕๕ออกแบบแฟชั่น 1
๕๖ชุดโอกาสพิเศษ 1
๕๗ชุดชั้นในในสตรี
๕๘เสื้อผ้าบุรุษ 1
๕๙ผลิตภัณฑ์งานผ้า 
๖๐เสื้อสตรี
๖๑เสื้อผ้าเพื่อการค้า
๖๒ตัดเย็บกระโปรงสตรี
๖๓ชุดติดกัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
๖๔อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ
๖๕อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ
๖๖อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด
๖๗อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๖๘ขนมอบ
๖๙อาหารไทย
๗๐อาหารนานาชาติ
๗๑อาหารไทย
๗๒ขนมไทย
สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
๗๓จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก
๗๔งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
๗๕จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ
สาขาวิชาเสริมสวย
๗๖แต่งผมสตรี
๗๗ซอยผมสตรี
๗๘แต่งหน้า แต่งเล็บ
๗๙ม้วนผม
๘๐แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ
๘๑เกล้าผม
สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ
๘๒ตัดผมสุภาพบุรุษ
๘๓ซอยผมสุภาพบุรุษ
สาขาวิชาการตัดแต่งขนสุนัข
๘๔การตัดแต่งขนสุนัข
๔.ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมและเครื่องประดับ
๘๕การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ
๘๖การทำตัวเรือนเครื่องประดับ
๘๗การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี
๘๘การเจียระไนพลอย
สาขาวิชาศิลปะการดนตรี
๘๙คีย์บอร์ด
๙๐กีต้าร์
๙๑การขับร้อง
สาขาศิลปหัตถกรรม
๙๒บาติก
5.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขานวดแผนไทยประยุกต์
๙๓นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
๙๔นวดน้ำมันหอมระเหย
๙๕นวดฝ่าเท้า
6.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙๖ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
๙๗คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
๙๘อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช
๙๙การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล
๑๐๐คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๑๐๑คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
๑๐๒การผลิตเห็ดเพื่อการค้า


ค่าสมัครเรียน หลักสูตรละ 105 บาท
ยกเว้น หลักสูตรคอมพิวเตอร์และสปา 305 บาท

 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง  
กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร. 0 2247 9496
หรือ www.bmatraining.ac.th

ปรับปรุงล่าสุด 26 มกราคม 2563