ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ) (24 ก.ค. 2563)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรุงเทพมหานคร
คลิกดูที่นี่
รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร
คลิกดูที่นี่