รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (24 พ.ย. 2565)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 

คลิกดูที่นี่