รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (21 พ.ย. 2565)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) 

คลิกดูที่นี่