รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (10 พ.ย. 2565)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) 

คลิกดูที่นี่