29
พ.ย. 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อทำฐานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้กระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น.