28
พ.ย. 2565

โครงการ Bangkok Green Market ตลาดสุขใจ

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ที่ว่างตรงข้ามส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ (ฝั่งธนาคารกรุงไทย) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เวลา 07.00 - 14.00 น.